Takendefinities & Reglement, Heren2 2012/2013
06 september 2012

Takendefinities & Reglement, Heren2 seizoen 2012/2013

 

Pionnen+Hesjes

Deze materialen dienen aanwezig te zijn vóór aanvang van training of voorbespreking. De hesjes worden eens in de twee weken uitgewassen, ingaande per 04-09-2012. Indien verantwoordelijke niet aanwezig is bij training of wedstrijd, blijft deze persoon toch verantwoordelijk: je dient zelf een vervanger te regelen voor het materiaal. Boete: materialen te laat aanwezig = 5 euro. Hesjes niet gewassen = 5 euro + alsnog wassen. Vergeten vervanging te regelen = 10 euro. Niet opbergen van materiaal = 5 euro.

 

Water

Voor aanvang van training of voorbespreking dienen twee kratjes met bidons, gevuld met water aanwezig te zijn. Indien verantwoordelijke niet aanwezig is bij training of wedstrijd, blijft deze persoon toch verantwoordelijk: je dient zelf een vervanger te regelen voor het materiaal. Boete: water te laat aanwezig = 5 euro. Vergeten vervanging te regelen = 10 euro. Niet opbergen van materiaal = 5 euro.

 

Ballen

Voor aanvang van training of voorbespreking dienen de ballen aanwezig te zijn. Verantwoordelijke persoon houdt wekelijks het totaal aantal ballen in de gaten. Wanneer dit daalt stelt hij het collectief daarvan op de hoogte. Boete: ballen te laat aanwezig = 5 euro. Vergeten vervanging te regelen = 10 euro. Niet opbergen van materiaal = 5 euro.

 

Warming-up

Tijdens de warming-up loopt men op één lijn. Het op en neer lopen over de breedte van het veld geschiedt van zijlijn tot zijlijn. Een serieuze en goede warming up is vereist. Indien verantwoordelijke niet aanwezig is bij training of wedstrijd, blijft deze persoon toch verantwoordelijk: je dient zelf een vervanger te regelen voor het materiaal. Boete: Vergeten vervanging te regelen = 5 euro.

 

Yell

De bestaande yell blijft traditie en ongewijzigd. Indien verantwoordelijke niet aanwezig is bij wedstrijd, blijft deze persoon toch verantwoordelijk. Boete: Vergeten vervanging te regelen = 5 euro.

 

Lunch

Voor ieder zondaagse hockeydisco op MHC Berkel-Enschot, moet er de gelegenheid worden verschaft om een goede bodem te kunnen leggen. Invulling aan de lunch mag de verantwoordelijke zelf geven. Enige afwisseling is gewenst. Indien verantwoordelijke niet aanwezig desbetreffende zondag, blijft deze persoon toch verantwoordelijk: zelf vervanging regelen. Boete: Vergeten een lunch te organiseren of vergeten vervanging te regelen = 20 euro.

 

Snack

Op het moment dat er behoefte is aan snacks, beslist de pothouder of dit verzoek om snacks wordt gehonoreerd. Er wordt rekening gehouden met het beschikbare budget en het aantal aanwezige mensen. In geval afwezigheid pothouder beslist aanvoerder. Boete: het weigeren van bestellen van snacks op last van beslissingsbevoegde = 5 euro.

 

Wedstrijdverslag

Iedere week wordt door een andere speler een verslag geschreven. Dit verslag dient uiterlijk vóór donderdag 00.00u op de website te staan. Het verslag moet tenminste een beeld schetsen van de gespeelde wedstrijd. Ook eventuele randzaken mogen besproken worden. Verder is het aan de creativiteit van de auteur om er wat leuks van te maken. Indien aangewezen auteur niet in staat is om dit verslag te maken, dan dient hij zelf te ruilen met één van zijn teamgenoten. Boete: te laat plaatsen van verslag = 10 euro + alsnog schrijven. Dwangsom: voor iedere dag die erbij komt na het gestelde termijn voor schrijven van verslag = 5 euro

 

Pothouder

De pothouder is verantwoordelijk voor de pot en bijhouden van een potlijst/boetelijst. Wanneer een boete niet het gewenste resultaat oplevert, kan de Pothouder overgaan tot een eventuele taakstraf voor overtreder. Pothouder stuurt tenminste eens in de drie weken een update over eventuele achterstallige betalingen of een opgelopen achterstand. Pothouder is tevens verantwoordelijk voor het hebben van een back-up van de potlijst, ingeval originele potlijst verloren gaat. Bij hem kunnen eventuele afspraken worden gemaakt omtrent het potten. Pothouder is als enige bevoegd om eventuele passende regelingen op te stellen. Uitgangspunt is dat men allemaal evenveel pot en dat men aanwezig dient te zijn bij het sociale aspect bier drinken. Bij afwezigheid van de pothouder wijst pothouder zelf een ‘reserve pothouder’ aan. Deze aangewezen persoon draagt vanaf dat moment zelf de volledige verantwoordelijkheid voor het veilig thuisbrengen van de portemonnee. Reserve pothouder is slechts bevoegd tot het bijhouden van de pot. Daarnaast is de pothouder als enige bevoegd tot het uitdelen van boetes. Hij neemt de bepalingen van dit reglement, de redelijkheid en billijkheid in acht. Controle op deze bevoegdheid wordt uitgevoerd door de aanvoerder. Boete: wanneer pothouder niet tijdig een update mailt = 5 euro. Wanneer pothouder bij zijn afwezigheid geen reserve pothouder heeft aangewezen = 10 euro. Wanneer (reserve)pothouder de potlijst verliest = 20 euro. Opmerking: deze boetes kunnen slechts opgelegd worden door controleur (de aanvoerder).

 

Chauffeurschema

Verantwoordelijke stelt tweemaal per seizoen een schema op: voor aanvang van de competitie en voor aanvang van tweede seizoenshelft. Verantwoordelijke attendeert het team op het noteren van relevante data. Vervolgens zijn spelers zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een agenda. Na het opstellen van een schema zijn spelers zelf verantwoordelijk voor eventueel onderling ruilen van een rijbeurt. Boete: schema niet af voor start van de eerste competitieweek = 15 euro.

 

Website

Onze website dient up-to-date te zijn: teampagina moet kloppen, de huidige sponsoren moeten vermeld worden, teammail moet kloppen, ieder teamlid moet een werkende log-in hebben. Indien iemand geen werkende log-in heeft, dan moet hij dit melden bij de verantwoordelijke. Daarnaast controleert verantwoordelijke of iedereen zijn profiel heeft ingevuld en up-to-date heeft. Boete: een niet ingevuld profiel/een profiel dat niet up-to-date is bij aanvang van de tweede competitie week = 5 euro voor verantwoordelijke en 5 euro voor des betreffende speler. Website niet up-to-date = 5 euro. Na constatering door Pothouder van overtreding plus melding hiervan aan verantwoordelijke een dwangsom van 5 euro per twee dagen dat de overtreding wordt hersteld.

 

Scheidsrechtersschema

Verantwoordelijke stelt tweemaal per seizoen een schema op: voor aanvang van de competitie en voor aanvang van tweede seizoenshelft. Verantwoordelijke attendeert het team op het noteren van relevante data. Vervolgens zijn spelers zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van een agenda. Na het opstellen van een schema zijn spelers zelf verantwoordelijk voor eventueel onderling ruilen van een fluitbeurt. Boete: schema niet af voor start van de eerste competitieweek = 15 euro.

 

Bier

Verantwoordelijke zorgt na iedere wedstrijd voor het eerste biertje, voor zowel het eigen team als de tegenstander. Boete: wanneer verantwoordelijke niet tijdig het bier verzorgd of voor vervanging zorgt bij zijn afwezigheid = 5 euro.

 

Cadeaus

Verantwoordelijke moet zorg dragen voor een presentje namens het team wanneer een teamlid een feestje organiseert waarvoor hij het team heeft uitgenodigd. Het presentje moet overhandigd worden op het feestje zelf, tenzij dit onmogelijk (met in achtneming van de redelijkheid en billijkheid) is. Het te besteden bedrag kan in overleg met Pothouder worden vastgesteld. Boete: niet verzorgen van een presentje op het gevraagde moment = 10 euro plus alsnog regelen. Dwangsom van 5 euro per hockeygelegenheid na het betreffende feestje waarop de overtreding is begaan.

 

Media

Tijdens teamevenementen en zondaagse disco’s dient de verantwoordelijke de  gebeurtenissen vast te leggen op foto. Het is toegestaan om vervanging te regelen wanneer verantwoordelijke zelf niet in staat is tot volbrengen van zijn taak. Deze foto’s dienen binnen 3 dagen na afloop van de gebeurtenis online te staan op onze website. Boete: het vergeten van een camara = 15 euro plus alsnog regelen. Het niet tijdig uploaden van de bestanden = 5 euro. Dwangsom: voor iedere dag die erbij komt na het gestelde termijn voor uploaden van de bestanden = 5 euro

 

Topscorers

Na afloop van iedere competitiewedstrijd wordt een lijst van doelpuntenmakers bijgehouden. Tevens worden de assists gemeld. Deze lijst dient up-to-date te zijn moet binnen drie dagen na de gespeelde competitiewedstrijd worden bijgewerkt op de website. Boete: niet of te laat bijwerken van de topscorers = 5 euro plus alsnog herstellen.

 

Evenementen

Ieder seizoen zijn er tenminste twee teamuitjes. De invulling aan dit programma mag de verantwoordelijke zelf geven. Naast deze uitjes, zal het voorkomen dat er andere activiteiten worden georganiseerd, zoals een ‘teamavond’. Tijdens deze evenementen moet het teamverband centraal staan. Boete: het niet organiseren van een uitje = 200 euro (10 euro per teamlid incl. staff)

 

Sponsoring

Er zal een sponsorplan worden gemaakt door verantwoordelijke in samenwerking met aanvoerder en staff. Vervolgens zal verantwoordelijke, al dan niet met hulp van anderen, dit plan realiseren. Boete: bij niet volbrengen van taak =  nader vast te stellen

 

Opmerking:

Iedereen heeft een taak toegewezen gekregen. Wanneer een taak niet helder is, dan dient men zelf tijdig om opheldering te vragen. Hoe men een taak volbrengt is niet relevant, als de verantwoordelijke maar zorg draagt voor het gewenste resultaat. Aan andere teamleden om hulp vragen bij volbrengen van een taak is toegestaan en wordt zelfs aangeraden. Van ieder teamlid wordt collegialiteit verwacht. Het ene teamlid heeft een minder zware taak toebedeeld gekregen dan de ander: daarmee dient men rekening te houden bij het vragen van hulp ander een ander.

 

N.B.

Dit reglement is onder voorbehoud. Aanpassingen/aanscherpingen/versoepelingen kunnen worden aangebracht.

Geplaatst door: Michiel Schröder
16 maart
29 februari [LINK]
2 december
25 november
24 november [LINK]
21 november
9 november
3 november
31 oktober [LINK]
23 oktober
19 oktober
9 oktober
23 september
19 september
16 september
16 september
15.05 p.r.ceptie
10.04 Joris
07.04 Co
23.03 p.r.ceptie


Site by: QForma - www.qforma.nl Copyright © Heren 2 Berkel-Enschot
2002 - 2016